D&T Việt Nam tham gia triển lãm Quốc tế về phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ lần thứ 16 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia

Từ ngày 12 đến ngày 15/06/2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia diễn ra Triển lãm Quốc tế về phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ. Triễn làm hứa hẹn sẽ mang đến cho Qúy vị những gì mới nhất, hiện đại nhất trong ngành phương tiện giao thông vận…