Hải Dương: Khai trương đại lý Xe máy điện Honda đầu tiên

𝐗𝐄 𝐌𝐀́𝐘 Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐇𝐎𝐍𝐃𝐀 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐇𝐀̉𝐈 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 Sau gần 50 ngày liên tục hoàn thiện, Đại lý xe máy điện Honda Thái Dương đã chính thức 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 với hàng ngàn 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 hấp dẫn nhất! 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đặt tại 𝟐𝟏𝟔 – 𝟐𝟏𝟖 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢̣, 𝐓𝐏 𝐇𝐚̉𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐚̉𝐢…